Việc làm Có rất nhiều cơ hội công việc phù hợp với bạn tại TMA đang chờ được khám phá!

Tester

Số lượng: 5
Địa điểm: Đang cập nhật
Ngày hết hạn: 30/11/2019

Job Description: Testing a software application providing all the management needs such as configuration, maintenance and troubleshooting operations for - telecommunication networks.

  • Analyse requirement to create test plan
  • Execute and automate test cases
  • Verify and keep tracking bugs

Required Skills:

  • Knowledge on software testing
  • Basic networking and database knowledge
  • Having programming skills
  • Good English communication skills.