Việc làm Có rất nhiều cơ hội công việc phù hợp với bạn tại TMA đang chờ được khám phá!

Senior Web Developer (Fullstack, ReactJS, NodeJS)

Số lượng: 1
Địa điểm: Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Ngày hết hạn: 30/11/2019

Job Description: We are looking for a Senior Full Stack Developer to work on a project which develops a chat bot system using AWS for a big healthcare customer:

  • Develop a chat bot system to answer to customer's question about food calories what they want to eat. From that, helping them to control daily calories from food.
  • Work with AWS professional services team for providing development services, testing services, CI/CD services, and DevOps services for the chat bot system

Required skills:

  • Experienced in web development
  • Experienced in  ReactJS framework
  • Experienced in NodeJS framework
  • Experience in AWS services such as: Serverless, Lex, DynamoDB…

Years of experiences: At least 2 years