Việc làm Có rất nhiều cơ hội công việc phù hợp với bạn tại TMA đang chờ được khám phá!

Hybrid Developer (React JS, Cordova)

Số lượng: 2
Địa điểm: Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Ngày hết hạn: 31/12/2018

Job Description:

 • Clarify requirement
 • Make Detail Design
 • Develop Android application
 • Integrate with Backend REST APIs
 • Unit Test
 • Integration test

Required Skills:

 • Frameworks: Cordova 8.0+, ReactJS 16.0+, Jest
 • Technologies:
  • HTML5, CSS3, JQuery
  • REST Full Webservices
  • Google API
  • Mapbox GL
  • OSRM (Routing/Location matching)
 • Tools: GIT, SVN, MS Visual Studio 2017, VS Code

Years of experiences: 2