Hỏi - đáp Nơi cung cấp thông tin nghề nghiệp và giải đáp những thắc mắc thường gặp của bạn

Chuyên viên phân tích nhu cầu khách hàng là ai?

Business Analyst (BA) là một công việc quan trọng trong các công ty công nghệ thông tin/ phần mềm hiện nay. Tuy nhiên, vì là nghề khá mới tại Việt Nam nên nhiều người vẫn chưa hiểu cụ thể công việc của một người BA là như thế nào ? Cần có kỹ năng và kiến thức gì?

Tại các công ty công nghệ thông tin/ phần mềm, BA được gọi là Information and Communication Technology Business Analyst (ICT BA). Công việc của chuyên viên phân tích nghiệp vụ và tư vấn thiết kế phần mềm là làm việc với tất cả các bên liên quan của dự án (Project stakeholders) để từ đó có thể tư vấn xây dựng yêu cầu hệ thống, hỗ trợ và thúc đẩy thiết lập kế hoạch phát triển hệ thống, làm tài liệu hướng dẫn, xem xét và đánh giá hệ thống hiện tại, thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống để đáp ứng nghiệp vụ của người sử dụng.

Vai trò của ICT BA trong một doanh nghiệp

Là một ICT BA, bạn sẽ đảm nhận vai trò phân tích, xác định và phối hợp với các bộ phận liên quan để đáp ứng nhu cầu của dự án. Qua đó, BA cũng sẽ giúp dự án xác định những thay đổi cần thiết nhằm cải tiến quy trình nghiệp vụ của sản phẩm. Những dịch vụ mà một BA có thể hỗ trợ là:

 • Phân tích và xác định nhu cầu thay đổi cho một dự án.
 • Xác định và tư vấn giải pháp cho những nhu cầu (business needs) cụ thể của khách hàng.
 • Hệ thống hóa và định nghĩa quy trình nghiệp vụ của một sản phẩm phần mềm
 • Giải pháp cho hệ thống cũ hoặc mới.

Các kỹ năng để trở thành một ICT BA

BA là một công việc thú vị và được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm. Để có thể trở thành một ICT BA chuyên nghiệp đòi hỏi người làm phải có hiểu biết và ham học hỏi về CNTT kèm theo một số kỹ năng sau:

 • Khả năng khái quát hoá và suy nghĩ sáng tạo.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt – nói chuyện với người dùng về những gì họ muốn từ hệ thống, hiểu được nhu cầu của người dùng, cách tiếp cận kết quả nghiệp vụ và có thể trình bày rõ được ý tưởng của mình.
 • Kỹ năng viết – cho ra những báo cáo cho người quản lý, phát triển phần mềm,…
 • Kỹ năng làm việc nhóm – làm việc với ICT team như người phát triển phần mềm, người thiết kế web,…
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề - Có phương pháp hợp lý để giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng đàm phán và quản lý khách hàng hiệu quả.
 • Chú ý chi tiết – có nhiều vấn đề cần phải tỉ mỉ đến từng chi tiết.