Đào tạo Không ngừng học hỏi và đổi mới để bắt kịp xu hướng công nghệ toàn cầu

Tại TMA, các chương trình đào tạo luôn được ban lãnh đạo quan tâm. Nhằm bổ sung kiến thức về công nghệ mới và các kỹ năng cần thiết trong công việc cho nhân viên, TMA thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo hữu ích. Ngoài các khóa kỹ năng dành cho nhân viên mới, công ty cũng chú trọng việc tổ chức các chương trình đặc biệt dành cho những nhân viên tiềm năng, các khóa đào tạo chuyên môn dành cho những bộ phận có nhu cầu trao dồi thêm kiến thức.

Các khóa đào tạo thường xuyên được tổ chức như:

 • Soft-skill
 • TMA Overview
 • Work Etiquette and professional communication
 • Career Development & Successful IT Career
 • Logical thinking
 • Teamwork
 • Presentation
 • Email writing
 • Technical Skills
 • Frameworks and case studies
 • Bootstrap
 • IOT: Kura Gateway Framework
 • Effective C++
 • Introduction to Python programming
 • AngularJS
 • Building Web Applications with ASP.NET MVC Framework
 • Building Web Applications with Struts Framework
 • .Net Entity Framework & Repository Pattern
 • RESTful Services with ASP.NET Web API
 • UML

Ngoài ra, tại TMA có những chương trình đặc biệt dành cho các nhân viên tiềm năng như:

 • FastTrack Training Program: dành cho Senior Engineer, chương trình bao gồm các khóa học về kỹ thuật và kỹ năng mềm nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc cho người học.
 • Management Training Program: dành cho các ứng viên cho vị trí Project Manager, chương trình bao gồm các khóa học về kỹ thuật và kỹ năng mềm nâng cao nhằm trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết khi trở thành các Project Manager chính thức.